ZWROTY

Zwroty i reklamacje – przepisy ogólne

  1. Poldent oświadcza, że wszystkie towary z jego oferty posiadają dokumenty dopuszczające je do stosowania w stomatologii na terytorium RP oraz UE.
  2. Zwrot zamówionych towarów jest możliwy tylko w ciągu 14 dni od daty wystawienia przez Poldent faktury VAT potwierdzającej sprzedaż towarów. Po tym czasie zwroty nie będą przyjmowane.
  3. Zwrot zamówionych urządzeń jest możliwy tylko w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez Poldent faktury VAT potwierdzającej sprzedaż urządzeń. Po tym czasie zwroty nie będą przyjmowane.
  4. Poldent nie przyjmuje zwrotów towarów, których termin ważności wynosi 6 miesięcy i mniej.
  5. Zwracane towary należy przesłać z dołączonym poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu (formularz dostępny na stronie internetowej poldent.pl pod linkiem Formularz zwrotu na adres Poldent. Przesyłka z towarem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Zwroty towarów uszkodzonych podczas transportu nie będą przyjmowane.
  6. Reklamowane towary należy przesłać z dołączonym poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji (formularz dostępny na stronie internetowej poldent.pl pod linkiem Formularz reklamacji) na adres Poldent. Przesyłka z towarem powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
  7. Koszty odesłania zwracanych towarów ponosi Zamawiający.
  8. Zwrot dokonanej płatności za zwracane towary realizowany jest na rachunek bankowy podany w formularzu zwrotu w terminie do 14 dni roboczych od momentu odesłania faktury korygującej przez Zamawiającego.